De mens als onderdeel van de natuur

Het ontstaan van de Traditioneel Chinese geneeswijze is gebaseerd op een eeuwenoude medische wetenschap van meer dan 2000 jaar oud, toen de mens nog dicht bij de natuur leefde en zichzelf nog kon ervaren als een onderdeel daarvan.

Door observaties van natuurlijke fenomenen zoals onder andere de seizoenen, het ritme van de dag en de nacht en de groei en bloei van planten heeft men inzichten verkregen het functioneren van de mens in haar omgeving.

Alles in de natuur is met elkaar verbonden en alles in de natuur zoekt naar een balans. De gezondheid van een mens wordt bepaald door een samenspel van verschillende aspecten, namelijk door het lichaam, de geest, de emoties, omgevings- en sociale factoren, voeding en constitutie.

.

Gezondheid en evenwicht

Binnen de traditioneel Chinese geneeswijzen wordt gestreefd naar gezondheid, wat gezien wordt als een evenwicht tussen al deze aspecten. Dit is een zeer dynamische evenwicht, waarbinnen sprake is van continue afstemming, wat verloopt via een verfijnd systeem van energiebanen (lees: meridianen) in ons lichaam. Deze meridianen kun je zien als wegennetwerk in ons lichaam, waar ook vertragingen, files en opstoppingen kunnen ontstaan.

Stroming van Qi

Centraal staat de vrije stroming van Qi (spreek uit als tjie), onze levensenergie, in de meridianen. Bij de geboorte krijgen we een deel van deze energie van onze ouders mee en gedurende ons leven wordt dit verrijkt met energie die we verkrijgen uit onze voeding. Qi bestaat er in verschillende vormen die allen een andere functie in ons lichaam vervullen en zorgen voor de verbinding tussen de meridianen en de organen. Wanneer er een verstoring ontstaat in de stroming van Qi kunnen er ongemakken, pijn en ziekte ontstaan.

Er bestaan drie hoofdpijlers binnen de traditionele Chinese Geneeswijzen, namelijk Tui Na, acupunctuur en kruiden. Aanvullend wordt ook Tai Chi, Qi Gong en Chinese voedingsleer toegepast. Deze behandelmethoden zijn erop gericht het evenwicht weer te herstellen, de Qi weer vrij te laten stromen, zodat klachten afnemen en verdwijnen.